Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Darię Wielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Kitta pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk

1. Definicje

1. Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym – podmiot świadczący usługi sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, to jest Daria Kitta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Kitta pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, przy pomocy których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu, zawierające zapis określonych parametrów, czyli informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych po stronie użytkownika końcowego.

3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem  www.feelcomfy.pl/polityka-prywatnosci/.

6. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Feel Comfy; pojęcia zdefiniowanie w Regulaminie mają takie samo znaczenie w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że Polityka Prywatności definiuje je odmiennie.

 

7. Sklep – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działający pod adresem : www.feelcomfy.pl/polityka-prywatnosci/

 

8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.

 

9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot, który założył Konto w Sklepie internetowym.

 

 2. Informacje o przekazywaniu danych; dane osobowe

1. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Środki techniczne są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb związanych z przetwarzaniem danych. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 • Szyfrowanie danych osobowych.
 • Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności,  odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
 • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
 • Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

4. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu prowadzenia korespondencji, zapisania się na newsletter lub zakupu produktów. Dane będą przetwarzane przez:

 • Okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
 • Przez okres 2 lat w przypadku danych zebranych w celu realizacji zamówień
 • Przez okres 6 lat w przypadku danych podanych nam w celu wystawienia faktury zakupu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 6, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora lub skorzystać z funkcjonalności sklepu Internetowego.

8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 7 powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.

10. W przypadku danych przetwarzanych do celów wysyłki newslettera, aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy kliknąć odpowiedni link dołączany do każdej wiadomości.

11. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.

12. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych i transportowych.

3. Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu, z zastrzeżeniem cookies Zewnętrznych.

3. Podstawowe dwa rodzaje cookies to cookies trwałe oraz cookies tymczasowe (inaczej: sesyjne). cookies trwałe pozostaja na urządzeniu Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia, który zostaje ustawiony podczas ich tworzenia. cookies tymczasowe (sesyjne) są usuwane z urządzenia Użytkownika po zamknięciu sesji przeglądarki. W obu wypadkach Użytkownik ma możliwość ich ręcznego usunięcia w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Cele w jakich wykorzystywane są cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • umożliwienia korzystania ze Sklepu oraz jego funkcji, takich jak np. Koszyk zakupów, uwierzytelnianie Użytkowników;
 • zapamiętywania preferencji osób korzystających ze Sklepu, takich jak np. wybór języka strony, regionu, co pozwala na uproszczenie korzystania ze Sklepu i jego indywidualizację,
 • identyfikowania osób korzystających ze Sklepu,
 • zapisywania danych związanych z konkretną sesją zakupową (np. zapamiętania, że Użytkownik zalogował się do Sklepu, zapamiętania Produktów dodanych do Koszyka itp.),
 • wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji konkretnej osoby korzystającej ze Sklepu,
 • prowadzenia statystyk zachowań osób odwiedzających stronę internetową Sklepu (np. pomiar liczby osób, sposób korzystania ze strony internetowej),
 • w zakresie cookies Zewnętrznych (cookies innych firm) – we wskazanych wyżej celach statystycznych oraz reklamowych.

 

5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

1. Za obsługę i przechowywanie „cookies” odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. W tym celu Użytkownik może wykorzystać ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. W ustawieniach tej przeglądarki znajdują się szczegółowe informacje w zakresie przechowywania plików cookies.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Od dnia 1.10.2019 do 31.01.2020

Feel Comfy wstrzymuje działalność

Wszystkie zamówienia przyjmujemy do 30.09.2019 !

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Translate »