POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Darię Wielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Wielińska pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk

 • 1 Definicje
  1. Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym – podmiot świadczący usługi sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, to jest Daria Wielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Wielińska pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, przy pomocy których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu, zawierające zapis określonych parametrów, czyli informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych po stronie użytkownika końcowego.
  3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem  www.feelcomfy.pl .
  6. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Feel Comfy; pojęcia zdefiniowanie w Regulaminie mają takie samo znaczenie w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że Polityka Prywatności definiuje je odmiennie.
 • Sklep – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działający pod adresem : www.feelcomfy.pl
  1. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot, który założył Konto w Sklepie internetowym.
 • 2 Informacje o przekazywaniu danych; dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Administrator.
 2. Administrator może gromadzić, z wykorzystaniem odpowiednich formularzy, następujące dane Klientów i Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres datę urodzenia, płeć, numer konta, kartę kredytową.
 3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu, Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Klienta zamówień (w tym – obsługa zamówienia online, kontakt z celu obsługi zamówień);
  2. w celu rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Klienta oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy na warunkach opisanych w Regulaminie,
  3. w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi informacji handlowych droga elektroniczną, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora również w celu przekazywania Klientowi informacji o sklepie internetowym Administratora, ofercie i promocjach.
 4. Sklep zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika,
  w procesie rejestracji, oraz używa ich wyłącznie w celu związanym z wykonaniem zawartej umowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia może uniemożliwić Administratorowi jego realizację.
 6. Klient ma prawo wglądu do danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w Koncie Klienta Klient może modyfikować samodzielnie, jak również może zwrócić się do Administratora o usunięcie Konta w całości – poprzez wysłanie odpowiedniej prośby na adres e-mail: kontakt@feelcomfy.pl  lub na adres: Daria Wielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Wielińska pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk.
 7. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 8. Dane podane podczas rejestracji mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Sklepu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane podane podczas rejestracji przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o Użytkowniku do Sklepów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Sklepu w tym zakresie współpracuje.
 10. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Środki techniczne są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb związanych z przetwarzaniem danych. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko do określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  4. nie były przechowywane dłużej niż to konieczne,
  5. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których te dane dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia ich udostępniania,
  6. bezpiecznie przechowywane,
  7. nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
 • 3 Rodzaje wykorzystywanych cookies
 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu, z zastrzeżeniem cookies Zewnętrznych.
 3. Podstawowe dwa rodzaje cookies to cookies trwałe oraz cookies tymczasowe (inaczej: sesyjne). cookies trwałe pozostaja na urządzeniu Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia, który zostaje ustawiony podczas ich tworzenia. cookies tymczasowe (sesyjne) są usuwane z urządzenia Użytkownika po zamknięciu sesji przeglądarki. W obu wypadkach Użytkownik ma możliwość ich ręcznego usunięcia w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • 4 Cele w jakich wykorzystywane są cookies
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania ze Sklepu oraz jego funkcji, takich jak np. Koszyk zakupów, uwierzytelnianie Użytkowników;
  2. zapamiętywania preferencji osób korzystających ze Sklepu, takich jak np. wybór języka strony, regionu, co pozwala na uproszczenie korzystania ze Sklepu i jego indywidualizację,
  3. identyfikowania osób korzystających ze Sklepu,
  4. zapisywania danych związanych z konkretną sesją zakupową (np. zapamiętania, że Użytkownik zalogował się do Sklepu, zapamiętania Produktów dodanych do Koszyka itp.),
  5. wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji konkretnej osoby korzystającej ze Sklepu,
  6. prowadzenia statystyk zachowań osób odwiedzających stronę internetową Sklepu (np. pomiar liczby osób, sposób korzystania ze strony internetowej),
  7. w zakresie cookies Zewnętrznych (cookies innych firm) – we wskazanych wyżej celach statystycznych oraz reklamowych.
 • 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies
 1. Za obsługę i przechowywanie „cookies” odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. W tym celu Użytkownik może wykorzystać ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. W ustawieniach tej przeglądarki znajdują się szczegółowe informacje w zakresie przechowywania plików cookies.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
Translate »